Davao Integrated Port and Stevedoring Services es seguida por menos de 10 miembros.